« Р А В Н О В Е С И Е »

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


Нейропсихологическая помощь

Консультирование

Психотерапия

4to

oz1

drumsИстория ударных и перкуссионных инструментов уходит далеко в эпоху античности и имеет древние культурные традиции. Игру на барабанах использовали, чтобы предупредить об опасности, сопровождали ими ритуалы, обряды, военные действия…

Воскресенье, 27 Ноябрь 2016 01:10

Разум, воплощенный в прекрасных звуках

shakeshimmyanddanceМузыка — единственный всемирный язык,

его не надо переводить, на нем душа

говорит с душою. Бертольд Ауэрбах

Музыка занимает важное место в жизни ребенка. Он встречается с ней еще до рождения: находясь в материнской утробе, ребенок впервые слышит ритм маминого сердца и дыхания, тембр голоса и интонации. Далее ребенок попадает в мир, наполненный звуками, среди которых музыка представляется наиболее гармоничным их сочетанием.

Вторник, 17 Февраль 2015 12:34

Музыкальная терапия

Можливість спостерігати

за виконанням музичного твору

збагачує сприймання,

дозволяє охопити

більше деталей і відтінків емоцій…

Бочкарьов, 1986

Невипадково музика вважається одним із найемоційніших видів мистецтва – маючи менше можливостей для передачі конкретного образу музика, в першу чергу,  звертається до емоційної сфери, створюючи у слухача той чи інший настрій. Спектр емоцій, відчуттів та переживань, які можна передати за допомогою музики надзвичайно широкий. Музична терапія може здійснюватися як самостійний, так і інтегрований метод в провідну форму роботи спеціаліста з дитиною.

На музичних заняттях природнім способом формуються почуття ритму, емоційна чуйність, загальна моторика, слухова увага тощо.

Сучасні прийоми та способи музичної терапії включають:

 • Рухові і ритмічні вправи, що мають на меті покращення
 • міжпівкульної взаємодії, розвиток коодинованих рухів і вміння відчувати та організовувати межі свого тіла в просторі;
 •  різноманітні види дихальних вправ, серед яких особлива увага звертається на засвоєння дитиною навиків діафрагмового та міжреберного типу дихання, як найбільш ефективних;
 • співвокалізів та різного роду музичних творів з метою покращення рівня розвитку слухової уваги;
 • логоритмічні вокально-рухові вправи з метою стимулювання розвитку мовлення;
 • перегляд різноманітних слайдів, зкомпонованих з музичним супроводом;
 • гру на музичних інструментах

Сеанси музичних занять допомагають вирішити наступнізадачі:

 • покращення у встановленні соціального контакту (з членами мікрогрупи);
 • стимулювання взаємодії, співпраці;
 • підняття емоційного тонусу;
 • формування вміння переключення з однієї діяльності на іншу через використання музичних засобів;
 • розвиток слухового сприймання, уваги;
 • розвиток координації рухів;
 • розвиток тактильних відчуттів;
 • формування просторових уявлень;
 • стимулювання мовлення, активізація експресивного мовлення;
 • розвиток звуковисотного і фонематичногослуху;

Для кого?

Для дітей з особливостями розвитку емоційно-вольової сфери (порушеннями аутистичного спектру, сенсорної інтеграції, СДУГ та ін.), депресивними розладами, невротичною симптоматикою і ін.

Будемо раді Вам!

Заняття проводяться як в індивидуальній, так і в груповій формі.

АНОНСЫ