« Р А В Н О В Е С И Е »

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


Нейропсихологическая помощь

Консультирование

Психотерапия

4to

oz1

Вторник, 17 Февраль 2015 12:37

Отзыв Тарасенко Татьяна

«Большое спасибо Вам за интересный курс! На занятия я пришла как  за новыми знаниями и практическими навыками, что и получила в полном объеме, так и для того чтобы структурировать уже имеющиеся знания и опыт. Я поняла, как можно использовать эти методики в  практической работе .Очень понравилась превосходная и структурированная подача материала, который излагался на простом и доступном языке. Важно, что каждая порция новых методик и теоретического материала была подкреплена практикой, когда можно убедиться в том, что используя несложные упражнения, можно добиться удивительных результатов. Ещё хотелось бы отметить то интеллектуальное удовольствие, которое, несомненно, испытали все участники семинара.

Так же хочу сказать большое спасибо Оксане Александровне и ее команде за ту приятную атмосферу которая была на семинарах, всегда приятно работать с людьми которые любят и прекрасно знают свое дело, а также готовы делиться своими знаниями с другими людьми.

Отдельно хочется поблагодарить Вас, Оксана Александровна, редко встретишь человека настолько сильно любящего свое дело, Вы были состоянием, знанием и настроением аудитории и этих занятий, слушая Вас, хотелось более детально разобраться в вопросе и это – ПОТРЯСАЮЩЕ!!!»

Тарасенко Татьяна , психолог Киевской городской клинической больницы №1 и психологического центра «Я плюс семья» 0674431916   

Вторник, 17 Февраль 2015 12:34

Музыкальная терапия

Можливість спостерігати

за виконанням музичного твору

збагачує сприймання,

дозволяє охопити

більше деталей і відтінків емоцій…

Бочкарьов, 1986

Невипадково музика вважається одним із найемоційніших видів мистецтва – маючи менше можливостей для передачі конкретного образу музика, в першу чергу,  звертається до емоційної сфери, створюючи у слухача той чи інший настрій. Спектр емоцій, відчуттів та переживань, які можна передати за допомогою музики надзвичайно широкий. Музична терапія може здійснюватися як самостійний, так і інтегрований метод в провідну форму роботи спеціаліста з дитиною.

На музичних заняттях природнім способом формуються почуття ритму, емоційна чуйність, загальна моторика, слухова увага тощо.

Сучасні прийоми та способи музичної терапії включають:

 • Рухові і ритмічні вправи, що мають на меті покращення
 • міжпівкульної взаємодії, розвиток коодинованих рухів і вміння відчувати та організовувати межі свого тіла в просторі;
 •  різноманітні види дихальних вправ, серед яких особлива увага звертається на засвоєння дитиною навиків діафрагмового та міжреберного типу дихання, як найбільш ефективних;
 • співвокалізів та різного роду музичних творів з метою покращення рівня розвитку слухової уваги;
 • логоритмічні вокально-рухові вправи з метою стимулювання розвитку мовлення;
 • перегляд різноманітних слайдів, зкомпонованих з музичним супроводом;
 • гру на музичних інструментах

Сеанси музичних занять допомагають вирішити наступнізадачі:

 • покращення у встановленні соціального контакту (з членами мікрогрупи);
 • стимулювання взаємодії, співпраці;
 • підняття емоційного тонусу;
 • формування вміння переключення з однієї діяльності на іншу через використання музичних засобів;
 • розвиток слухового сприймання, уваги;
 • розвиток координації рухів;
 • розвиток тактильних відчуттів;
 • формування просторових уявлень;
 • стимулювання мовлення, активізація експресивного мовлення;
 • розвиток звуковисотного і фонематичногослуху;

Для кого?

Для дітей з особливостями розвитку емоційно-вольової сфери (порушеннями аутистичного спектру, сенсорної інтеграції, СДУГ та ін.), депресивними розладами, невротичною симптоматикою і ін.

Будемо раді Вам!

Заняття проводяться як в індивидуальній, так і в груповій формі.

Вторник, 17 Февраль 2015 12:30

Мозжечковая стимуляция

Все методики, использующиеся в центре, назначаются специалистами после предварительной диагностики.

Курс направлен на развитие функций мозжечка и базальных ганглиев, которые принимают активное участие не только в координации движений, но и в процессах развития речи и общей способности к обучению.

Дополнительная информация

 • Автор Шленская О.А.

Дополнительная информация

 • Автор Шльонська О.О.

АНОНСЫ