« Р А В Н О В Е С И Е »

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ


Нейропсихологическая помощь

Консультирование

Психотерапия

4to

oz1

Понедельник, 30 Апрель 2018 22:41

Вправи. Нейропсихологічна діагностика та корекція

Практичне заняття до лекції 5.

Автори:

Шльонська Оксана Олександрівна

Сумарєва Катерина

Медиа

АНОНСЫ